Gunilla Berglund

Födelsedatum:1943-03-20
Dödsdatum:2022-07-22
Gravsatt:2022-08-24
Ort:BJÄRRED
Område: E
Gravnummer:Bo E 70-72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling