Kent Benny Berglund

Födelsedatum:1942-10-18
Dödsdatum:2013-10-25
Gravsatt:2013-12-06
Ort:Löddenäs 11:18
Område: E
Gravnummer:Bo E 70-72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling