Siw Axenholt

Födelsedatum:1930-04-08
Dödsdatum:2019-05-09
Gravsatt:2020-02-07
Ort:Bjärred 30:15
Område: E
Gravnummer:Bo E 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling