Uno Herbert Axenholt

Födelsedatum:1929-03-28
Dödsdatum:2014-07-26
Gravsatt:2014-10-10
Ort:Bjärred 37:26
Område: E
Gravnummer:Bo E 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling