Annie Andersson

Födelsedatum:1930-12-01
Dödsdatum:2021-01-24
Gravsatt:2021-03-05
Ort:BJÄRRED
Gravnummer:Bo UT 33
Bo UT    33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling