John Stig William Andersson

Födelsedatum:1921-05-31
Dödsdatum:1997-08-10
Gravsatt:1997-10-26
Ort:Borgeby 17:85
Gravnummer:Bo UT 33
Bo UT    33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling