Bo Andersson

Födelsedatum:1935-01-22
Dödsdatum:2020-11-12
Gravsatt:2021-01-22
Ort:BJÄRRED
Gravnummer:Bo UT 46
Bo UT    46
Bo UT    46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling