Iris Ingegärd Andersson

Födelsedatum:1936-02-07
Dödsdatum:2007-09-02
Gravsatt:2007-10-26
Ort:BJÄRRED Löddenäs 14:13
Gravnummer:Bo UT 46
Bo UT    46
Bo UT    46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling