Carl-Gustaf Arrhenius

Födelsedatum:1929-01-28
Dödsdatum:2007-11-27
Gravsatt:2008-06-26
Ort:23737
Gravnummer:Bo UT 96
Bo UT    96
Bo UT    96
Bo UT    96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling