Maj-Britt Arrhenius

Födelsedatum:1931-08-10
Dödsdatum:2022-01-13
Gravsatt:2022-10-21
Ort:BJÄRRED
Gravnummer:Bo UT 96
Bo UT    96
Bo UT    96
Bo UT    96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling