Sonja Maj-Britt Dahl

Födelsedatum:1932-03-01
Dödsdatum:1989-08-01
Gravsatt:1989-12-14
Ort:Bjärred 25:28
Gravnummer:Bo UT 23
Bo UT    23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling