Stig Evert Dahl

Födelsedatum:1928-06-24
Dödsdatum:2008-11-06
Gravsatt:2009-01-19
Ort:BJÄRRED 30:19
Gravnummer:Bo UT 23
Bo UT    23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling