Lars Mårtensson

Födelsedatum:1863-02-18
Dödsdatum:1945-10-23
Gravsatt:1945-10-28
Ort:V.karaby 10, Malm.
Gravnummer:FJ N 2F 1-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling