Sten Inge Lennart Mårtensson

Födelsedatum:1931-05-07
Dödsdatum:1993-10-25
Gravsatt:1993-11-12
Ort:Kirseberg, Malm.
Gravnummer:FJ N 2F 1-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling