Betty Margareta Jönsson

Födelsedatum:1904-07-05
Dödsdatum:1959-09-12
Gravsatt:1959-09-20
Ort:Önnerup 4:17
Gravnummer:FJ N 2O 7-8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling