Valter Jönsson

Födelsedatum:1904-06-23
Dödsdatum:1975-04-30
Gravsatt:1975-05-20
Ort:S:t Petri, Malm.
Gravnummer:FJ N 2O 7-8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling