Hilding Ivan Nilsson

Födelsedatum:1911-07-21
Dödsdatum:1953-04-02
Gravsatt:1953-04-11
Ort:Önnerup 8:17
Gravnummer:FJ N 2O 17-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling