Elsa Elisabet Nilsson

Födelsedatum:1919-11-18
Dödsdatum:1967-10-12
Gravsatt:1967-10-21
Ort:S:t Peters Kloster, Malm.
Gravnummer:FJ N 2O 17-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling