Karl Vilhelm Svensson

Födelsedatum:1878-04-03
Dödsdatum:1944-11-21
Gravsatt:1944-12-02
Ort:Fjelie 16
Gravnummer:FJ N 2O 23-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling