Thure Arthur Svensson

Födelsedatum:1922-04-03
Dödsdatum:1996-04-26
Gravsatt:1996-05-31
Ort:Fjelie 16:6
Gravnummer:FJ N 2O 23-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Fjelie Nya Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling