Alfred Allholm

Födelsedatum:1901-06-04
Dödsdatum:1967-03-10
Gravsatt:1967-03-21
Ort:Flädie 11:94
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 80-81
FLÄ B    80-81
FLÄ B    80-81

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling