Anna Maria Charlotta Allholm

Födelsedatum:1910-04-01
Dödsdatum:1998-10-31
Gravsatt:1998-12-28
Ort:Möllevången, Malm
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 80-81
FLÄ B    80-81
FLÄ B    80-81

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling