Erik Oskar Andersson

Födelsedatum:1919-01-27
Dödsdatum:1982-03-08
Gravsatt:1982-03-13
Ort:Borgeby 9:148
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 147a, 147b
FLÄ B   147a,  147b
FLÄ B   147a,  147b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling