Hanna Bengtsson

Födelsedatum:1872-05-31
Dödsdatum:1891-02-13
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 37a, 37b
FLÄ B    37a,   37b
FLÄ B    37a,   37b
FLÄ B    37a,   37b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling