Hanna Persdotter Bengtsson

Födelsedatum:1844-03-11
Dödsdatum:1897-08-06
Gravsatt:1897-08-10
Ort:Flädie 18
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 37a, 37b
FLÄ B    37a,   37b
FLÄ B    37a,   37b
FLÄ B    37a,   37b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling