Jöns Nilsson

Födelsedatum:1833-02-19
Dödsdatum:1902-12-27
Gravsatt:1903-01-02
Ort:Flädie 12
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 51a, 51b
FLÄ B    51a,   51b
FLÄ B    51a,   51b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling