Marna Bengtsdotter Nilsson

Födelsedatum:1841-04-25
Dödsdatum:1924-10-24
Gravsatt:1924-10-31
Ort:Flädie 12
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 51a, 51b
FLÄ B    51a,   51b
FLÄ B    51a,   51b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling