Per Bengtsson

Födelsedatum:1810-09-11
Dödsdatum:1838-10-02
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 56
FLÄ B    56

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling