Axel Ivan Persson

Födelsedatum:1907-02-12
Dödsdatum:1989-01-18
Gravsatt:1989-02-17
Ort:Bjärred 29:15
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 17a, 17b
FLÄ C    17a,   17b
FLÄ C    17a,   17b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling