Ingeborg Helena Persson

Födelsedatum:1898-04-23
Dödsdatum:1993-07-27
Gravsatt:1993-09-09
Ort:Bjärred 30:9
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 17a, 17b
FLÄ C    17a,   17b
FLÄ C    17a,   17b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling