Bengta Olsson

Födelsedatum:1869-11-07
Dödsdatum:1940-06-21
Gravsatt:1940-09-14
Ort:Köpenhamn
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 21
FLÄ C    21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling