Hanna Elydia Persson

Födelsedatum:1901-10-29
Dödsdatum:1989-05-01
Gravsatt:1989-08-04
Ort:Lunds Allhelg. Malm.
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 21
FLÄ C    21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling