Elna F. Persson Andersson

Födelsedatum:1882-08-25
Dödsdatum:1958-06-17
Gravsatt:1958-06-25
Ort:S:t Kloster, Malm.
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 8a, 8b, 8c, 8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling