Hanna Gunborg Larsson

Födelsedatum:1912-01-28
Dödsdatum:1996-11-20
Gravsatt:1997-05-20
Ort:Bjärred 11:6
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 8a, 8b, 8c, 8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d
FLÄ C   8a,  8b,  8c,  8d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling