Gerda Elvira Lindqvist-Persson

Födelsedatum:1883-04-28
Dödsdatum:1975-06-23
Gravsatt:1975-07-05
Ort:Lunds Allhelgona, Malm.
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 22a, 22b
FLÄ C    22a,   22b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling