Oskar Persson

Födelsedatum:1894-12-15
Dödsdatum:1972-10-30
Gravsatt:1972-11-03
Ort:Flädie 11:22
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 11a, 11b, 11c, 11d
FLÄ C  11a,  11b,  11c,  11d
FLÄ C  11a,  11b,  11c,  11d
FLÄ C  11a,  11b,  11c,  11d
FLÄ C  11a,  11b,  11c,  11d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling