Otto Amandus Andersson

Födelsedatum:1877-10-26
Dödsdatum:1936-12-29
Gravsatt:1937-01-07
Ort:Flädie 11
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 9a, 9b, 9c, 9d
FLÄ C   9a,  9b,  9c,  9d
FLÄ C   9a,  9b,  9c,  9d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling