Sofia F. Persson Andersson

Födelsedatum:1884-12-17
Dödsdatum:1977-06-26
Gravsatt:1977-08-08
Ort:Kristiandstad, Krist.
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 9a, 9b, 9c, 9d
FLÄ C   9a,  9b,  9c,  9d
FLÄ C   9a,  9b,  9c,  9d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling