Per Erik Bengtsson

Födelsedatum:1918-01-26
Dödsdatum:2007-10-18
Gravsatt:2008-02-22
Ort:Katrineholm
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 2a, 2b, 2c, 2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling