Malte Bengtsson

Födelsedatum:1886-03-18
Dödsdatum:1956-05-05
Gravsatt:1956-05-11
Ort:Flädie 22:100
Område: C
Gravnummer:FLÄ C 2a, 2b, 2c, 2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d
FLÄ C   2a,  2b,  2c,  2d

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling