Elin Klara Kristina Eriksson

Födelsedatum:1923-02-03
Dödsdatum:2002-08-18
Gravsatt:2002-08-23
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 42, 43
KU 13    42, 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp