Nils Hubert Eriksson

Födelsedatum:1927-11-04
Dödsdatum:2009-11-09
Gravsatt:2009-11-20
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 42, 43
KU 13    42, 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp