Ingegärd Karin Anna Aronsson

Födelsedatum:1928-02-23
Dödsdatum:2011-10-12
Gravsatt:2011-10-25
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 56, 57
KU 13    56, 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp