Sune Lars Hubert Aronsson

Födelsedatum:1920-03-21
Dödsdatum:2005-12-10
Gravsatt:2005-12-20
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 56, 57
KU 13    56, 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp