Per Erik Daniel Aggerstam

Födelsedatum:1920-07-16
Dödsdatum:2011-03-13
Gravsatt:2011-03-31
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 15, 16
KU 13    15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp