Stina Helfrida Aggerstam

Födelsedatum:1926-04-26
Dödsdatum:2011-06-20
Gravsatt:2011-07-07
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 15, 16
KU 13    15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp