Jöns Hartwig-Andersson

Födelsedatum:1872-10-22
Dödsdatum:1917-05-23
Gravsatt:1917-05-23
Ort:Dalby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby