Jöns Hartwig-Andersson

Taktäckare | Dalby

1872-10-22 Födelsedatum
1917-05-23 Dödsdatum

Gravsatt: 1917-05-23

DN 1 4

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats