Karolina F Christense Hartwig

Födelsedatum:1872-08-06
Dödsdatum:1962-12-24
Gravsatt:1962-12-24
Ort:S Sandby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby