Kristina F Mårtensson Jeppsson

Födelsedatum:1842-11-27
Dödsdatum:1930-04-18
Gravsatt:1930-04-25
Ort:Hellestad
Område: 1
Gravnummer:DN 1 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby