Kristina F Mårtensson Jeppsson

Hellestad

1842-11-27 Födelsedatum
1930-04-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1930-04-25

DN 1 2

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats