Ola Jeppsson

Lantbrukare | Dalby 63

1845-09-30 Födelsedatum
1916-05-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1916-06-01

DN 1 2

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats