Ola Jeppsson

Födelsedatum:1845-09-30
Dödsdatum:1916-05-24
Gravsatt:1916-06-01
Ort:Dalby 63
Område: 1
Gravnummer:DN 1 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby